หัวแร้ง,อะไหล่,มัลติมิเตอร์, Inverter, Micro Inverter,  Solar Panel, Battery, Sensor, แอลอีดี, ประหยัดไฟ,

แนวคิดและการป้องกันด้านพลังงานขาดแคลน : ท่านสามารถจัดหาอุปกรณ์    ที่จำเป็นไปดำเนินการแบบ DIY.  หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ท่านไว้วางใจให้คำแนะนำ   ในการดำเนินการก็ได้    ตามกำลังความต้องการและงบประมาณ   เพื่อความมั่นคงทางการเงิน   และทรัพยากรทางด้านพลังงานของท่านและของโลกต่อไป   เราจะได้มีพลังงานใหม่ๆ  มาทดแทนได้ทันเวลา   และพึ่งพาตัวเองได้ในยามฉุกเฉิน   ไม่ต้องเกิดจลาจลด้านพลังงาน   อีกทั้งประหยัดเงิน   ลดความผันผวนด้านราคาพลังงานในตลาดโลก 
 
Pool Equipment
Pump
Mobilephon Case,  Audio & Sound
Visitors: 87,790