การขนส่งในประเทศ

การขนส่งภายในประเทศแบบ Door to Door จะช่วยเพิ่มความสะดวก  ลดขั้นตอนการทำงาน   สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าแบบ Real Time  ราคาไม่แพง  เพิ่มรายได้ให้กับ ธุรกิจต่อเนื่อง
การขนส่งภายในประเทศแบบ Door to Door จะช่วยเพิ่มความสะดวก  ลดขั้นตอนการทำงาน   สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าแบบ Real Time  ราคาไม่แพง  เพิ่มรายได้ให้กับ ธุรกิจต่อเนื่อง Door to Door " KERRY "
NTC. Lowcost Logistic :  จะช่วยเพิ่มความสะดวก  สำหรับสินค้าขนาดใหญ่  ขนาดไม่แน่นอน หรือเช่าเหมาเที่ยวได้ ลดขั้นตอนการทำงาน   สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ที่  สำนักงานขนส่งสินค้า  ตามจุดต่างที่ให้ บริการ  ราคาไม่แพง  มีบริการจัดส่งถึงร้านค้า ตามที่ตกลงตอนรับฝากสินค้า
Order tracking   
Visitors: 4,721,876