CLMVT. Logistic :

   “One Vision, One Identity, One Community”
       หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม

 

ASEAN Overview
 
The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was established on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand, with the signing of the ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) by the Founding Fathers of ASEAN, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. 
Brunei Darussalam then joined on 7 January 1984, Viet Nam on 28 July 1995, Lao PDR and Myanmar on 23 July 1997, and Cambodia on 30 April 1999, making up what is today the ten Member States of ASEAN.
 

บริการ :  จัดหาสินค้าอุปโภค,  บริโภค,  อุปกรณ์ก่อสร้าง   พร้อมทั้งจัดส่งข้ามแดนโดยมืออาชืีพ   เราช่วยเสริมให้งานของท่านบรรลุเป้าหมายเร็วขึ้น   ลดค่าใช้จ่าย   ประหยัดเวลา   เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้แล้ววันนิี  ก่อน 2015
 
บริการ, จัดส่งสินค้า,ทางรถยนต์, ทางเรือ,   และทางอากาศ , ราคาไม่แพง
 
ข่าวดี !  : สำหรับท่านที่กำลังมองหาสินค้าที่จะทำตลาดออกไปใน AEC.    ที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้แม้ยามเศรฐษกิจไม่ค่อยดี    ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน   ลดโลกร้อน   เป็นพลังงานทางเลือก  พลังงานสะอาด   ใช้พลังงานหมุนเวียน   เป็นการอนุรักษ์พลังงาน    คืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น   อายุการใช้งานนาน  13-25 ปี   เช่น  เครื่องผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์     หรืออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเหลือใช้จากเครื่องปรับอากาศมาใช้งาน  ฯลฯ

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่เพาเวอร์เซฟ จำกัด : เป็นผู้ผลิตและนำเข้าสินค้าด้านประหยัดพลังงานจากต่างประเทศ   มีความประสงค์เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าแอลอีดี  และอุปกรณ์และเทคโนโลยี่ด้านพลังงานหมุนเวียน   สินค้าประหยัดพลังงาน   บริษัทมีสินค้าที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดปัจจุบัน   และมีสินค้าใหม่ๆกระตุ้นยอดขายอยู่เสมอ

คุณสมบัติ :  เป็นผู้จำหน่ายสินค้าประเภทไฟฟ้า,    ประหยัดพลังงาน,    ผู้ออกแบบงานระบบ,   ผู้รับเหมา,    ( รับเพียงประเทศละ 3 รายเท่านั้น ),  ผู้ที่สมัครเข้ามาก่อนมีสิทธก่อน,  หากสมัคร มาพร้อมกัน, และคุณสมบัติครบฝ่ายบริหารตัวแทนเป็นผู้คัดเลือก,

สิทธิประโยชน์ :  
1.ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาตัวแทนจำหน่าย
2.หากเป็นลูกค้าที่ชำระตรงเวลานำเสนอเพี่อจัดเครดิตให้
3.เอกสารส่งเสริมการขาย / โปรโมชั่นตามสื่อชั้นนำ
4.ชุดโชว์หลอดไฟฟ้าแอลอีดี   กรณียอดซื้อสินค้ามากกว่า 500,000  บาท
5.ทราบข่าวสารด้านประหยัดพลังงานก่อนใคร
6.ท่านจะได้เป็นผู้ให้บริการลูกค้าในพื้นที่ของท่าน    ที่ติดต่อเ้ข้ามาที่ส่วนกลางกรณีที่    ตัวแทนประจำจังหวัดพร้อมที่จะให้บริการ     หรือเข้าสังเกตการณ์เพื่อหาประสบการณ์ได้
 
ส่งสินค้าไปลาว :  Ship to LAOS. By :  NTC.
Ship to Combodia Logistic By : 
Ship to Myanmar Logistic  By : Margo Express
Ship to Vietnam Logistic  By : Lidi Express
ส่งข้อมูลเพิ่มเติม / More detail

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 73,421