Customer Support

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

 

 
 

บริษัท เซเว่นมาร์-เทคโนโลยี่ จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

  1. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงินก่อนวันหมดเขตระยะเวลาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

  1. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง บริษัทฯ ส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ให้กับผู้ซื้อ กฏหมายกำหนดให้ต้องมีการคืนเงิน

  1. ห้ามการเปลี่ยนใจ

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

  1. สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืน บริษัทฯ ในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

  1. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อและ บริษัทฯ จะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

  1. การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนและทำการตรวจเช็คสินค้าเรียบร้อยแล้ว ภายใน 5 วันทำการ โดยใช้วิธีโอนเงิน 

แบบฟอร์มการติดต่อ / Contact form

Visitors: 4,655,220