My Team

 

 

สว้สดีครับท่านผู้อ่าน 


    ผม ขอแนะนำตัวและบริการของเราเนื่องในโอกาสที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชม Website ของเรา  ผมมีแรงบันดาลใจจากประสบการณ์  ทีผมได้ทำงานในส่วนของบริการงานซ่อมบำรุงมาเป็นเวลารวมแล้วมากกว่า 20 ปีทั้งในและต่างประเทศ   ประสบการณ์ที่ผ่านมายาวนานก็พยายามเก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้หลายอย่างและ อยากจะถ่ายทอดสิ่งดีๆ   ผ่านงานบริการของเราจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อย   และขอขอบคุณหัวหน้างาน,   ครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ตลอดมาและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน    ลำดับการทำงานที่ผ่านมา   มีโอกาสได้ร่วมงานกับเครือซิเมนต์ไทย
อยู่ 6 ปี และไปฝึกงานที่ Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น  ต่อมาได้ร่วมงานกับบริษัทผลิตรถยนต์อันดับแนวหน้าของโลก คือ GM.ประเทศไทย  3ปี   ต่อมาก็เข้ามาบริหารงานซ่อมบำรุงอาคารสูงและพลังงานกับ  CB Richard Eillis (Thailand ) ของอังกฤษ , jones lang lasalle ของสรัฐอเมริกา ปัจจุบันให้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาครับ งานที่ผมถนัดและให้บริการท่าน ที่จริงไม่ใช้เรื่องใหม่ ต่างประเทศเขาทำกันมา นานแล้วครับ     อาทิเช่น Smart Home KNX, ที่จะสามรถควบคุมทุกอย่างในบ้านได้อย่างสะดวกสบาย  มีประสิทธิภาพ  ประหยัดพลังงาน  เพิ่มความสะดวกมากขึ้นด้วย  การเชื่อมระบบด้วยมือถือ  ระบบ AMR, Smart PM. โปรแกรมบริหารงาน ซ่อมและให้บริการด้านบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ระบบบันทึกค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ระบบโปรแกรมบริหารคุณภาพไฟฟ้าอาคารและโรงงานที่ มี Harmonic  สูง / Powerfactor ต่ำ  ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กโรงงานไฟฟ้าชุมชนและสามารถขายไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าได้อีก  รวมทั้งระบบสื่อสารที่เอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ หรือออกบิลบริหารค่าใช้จ่ายและแยกต้นทุนค่าพลังงานที่สาขาและสำนักงานใหญ่อย่างเป็นระบบ   โดยใช้ระบบสื่อสารเชื่อมต่อจากที่ต่างๆผ่าน LAN และคู่สายโทรศัพท์ รวมทั้งระบบ โทรศัพท์ระบบ VOIP ซึ่งอนาคตอันใกล้นี้กำลังจะได้รับความนิยมมากกว่านี้  เพราะป็นระบบที่ราคาค่าโทรถูกและรองรับระบบ Internet ที่มีในสำนักงานอยู่แล้วทั้งแบบมีสายและไร้สาย   หวังว่าทีมเราจะได้บริการท่านในเร็ววันนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 ทีม www.7-mars.com

 

Dear , reader

    I would like to introduce myself and our services on the occasion of your visit to our website. I am inspired by my experience. I have worked in the maintenance service for more than 20 years, both domestic and international. Long experience, trying to keep many useful things and Would like to convey good things Through our service will benefit you more or less. And would like to thank the supervisor, the teacher who has always provided the knowledge and the person who supports you Past work order Have the opportunity to work with Siam Cement Group

Lived for 6 years and went to train in Shizuoka, Japan Later, he worked with the world's leading automobile manufacturing company, GM. Thailand 3 years later came to manage the maintenance of high-rise buildings and energy with CB Richard Eillis (Thailand) of England, jones lang lasalle of the US state At present, all services are contacted. The work that I feel good and serve you Actually, don't use new stories. Overseas, he has been doing for a long time, such as Smart Home KNX, to control everything in the house comfortably. Effective Energy saving More convenient as well System integration with mobile phones, AMR systems, Smart PM. Repair and provide preventive maintenance services

Water / electricity recording system with computer program Power Quality Management System for buildings and factories that have high harmonic / low powerfactor, small power generation systems, community power plants and can sell electricity. To electricity again Including communication systems that took all the data to analyze Or issue bills to manage expenses and separate energy costs at branches and headquarters in a systematic way Using communication systems connected from various locations via LAN and telephone lines, including VOIP telephone systems, which in the near future are getting more popular Because it is a system that has cheap call rates and supports Internet systems that are already in the office both wired and wireless. Hope our team will be able to serve you soon.

 

                Yours sincerely

           Team   www.7-mars.com

History The first operation at Siam Cement Group At that time, before installing the machine working in Thai and Japanese  


  • Contact US_400.png
    Office : Bangkok Thailand

  • OUR-SOCIETY.png
    ทีมงานคุณภาพช่างไฟฟ้า น้องๆ ช่วยงาน สำหรับงานสังสรรค์ ที่มีขึ้นบ่อยครั้ง ในโอกาสต่างๆ ขอเพียงมีเวลา ทีมพร้อม งานพร้อมเดินได้

  • Joit with US_Master.png

  • CLZ-FP-4425-HD.jpg
    ทีมเรามีความภูมิใจในสิ่งที่ได้ บริการเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของลูกค้า บางครั้งการอ่อนประสปการณ์ ในชั้นเชิง สำหรับคำว่าธุรกิจ เพราะเราเป็นช่างมาจากสายงานด้านช่าง เราอาจไม่ดีที่สุด...
Visitors: 4,718,374