เราคือชไนเดอร์ อิเล็คทริค /   We are Schneider Electric

   

เราจัดหาโซลูชันดิจิทัลด้านพลังงานและระบบอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน เราช่วย ทุกคนให้ได้ใช้พลังงานและทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกชีวิตจะได้ใช้ไฟฟ้าให้ ในทุกที่และทุกสถานการณ์  

 We provide digital energy and automation solutions for efficiency and sustainability. We help everyone to make the most of their energy and resources. To ensure that every life can use electricity. in every place and situation

Order tracking   
 • LC1F265KUE TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 265A.
  1,100.00 USD
  1,350.00 USD  (-19%)
 • LC1F330KUE TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440V 330A
  1,200.00 USD
  1,500.00 USD  (-20%)
 • LC1F400KUE TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440V 400A
  1,550.00 USD
  1,750.00 USD  (-11%)
 • LC1F225KUE TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440V 225A
  1,100.00 USD
  1,250.00 USD  (-12%)
 • LC1F185KUE TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 185A.
  780.00 USD
  850.00 USD  (-8%)
 • LC1F115B7 TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 115 A - coil 24 V AC
  670.00 USD
  850.00 USD  (-21%)
 • LC1F150B7 TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 150 A - coil 24 V AC
  700.00 USD
  900.00 USD  (-22%)
 • LC1F185B7 TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 185 A - coil 24 V AC
  750.00 USD
  950.00 USD  (-21%)
 • LC1F225B7 TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 225 A - coil 24 V AC
  800.00 USD
  1,000.00 USD  (-20%)
 • LC1F1154B7 TeSys F contactor - 4P (4 NO) - AC-3 - <= 440 V 115 A - coil 24 V AC
  900.00 USD
  1,100.00 USD  (-18%)
 • LC1F1504B7 TeSys F contactor - 4P (4 NO) - AC-3 - <= 440 V 150 A - coil 24 V AC
  1,250.00 USD
  1,500.00 USD  (-17%)
 • LC1F1854B7 TeSys F contactor - 4P (4 NO) - AC-3 - <= 440 V 185 A - coil 24 V AC
  1,750.00 USD
  2,000.00 USD  (-13%)
 • LC1F2254B7 TeSys F contactor - 4P (4 NO) - AC-3 - <= 440 V 225 A - coil 24 V AC
  2,200.00 USD
  2,500.00 USD  (-12%)
 • LC1F500KUE TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440V. / 500A.
  3,500.00 USD
  4,000.00 USD  (-13%)
 • LC1F630KUE TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440V./ 600A.
  4,000.00 USD
  4,500.00 USD  (-11%)
 • VCF02 TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 12 A - on door
  65.00 USD
  85.00 USD  (-24%)
 • VCF1 TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 32 A - on door
  90.00 USD
  110.00 USD  (-18%)
 • VCF2 TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 40 A - on door
  100.00 USD
  120.00 USD  (-17%)
 • VCF3 TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 63 A - on door
  110.00 USD
  135.00 USD  (-19%)
 • VCF4 TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 80 A - on door
  120.00 USD
  150.00 USD  (-20%)
 • VCF5 TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 125 A - on door
  225.00 USD
  250.00 USD  (-10%)
 • VCF6 TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 175 A - on door
  270.00 USD
  285.00 USD  (-5%)
 • VVD0 TeSys Vario - switch disconnector - 25 A - back of enclosure
  65.00 USD
  70.00 USD  (-7%)
 • VVD1 TeSys Vario - switch disconnector - 32 A - back of enclosure
  67.00 USD
  75.00 USD  (-11%)

Brochure & Data sheet Download

Visitors: 4,695,939